«

»

Ara 07

TÜRK Daması Başlangıç düzeyi öğrenme ve oynama

İçindekiler

Türk damasını tanıyalım

1- Türk daması nedir?

2-Türk damasının yararları.

3-Türk daması tahtası.

4- Türk daması taşları ve taşların değerleri.

5- Taşların dizilişi.

6- Oyunun amacı.

7- Yoz taşların hareketi.

8- Dama taşların hareketi.

9- Rakip taşlar nasıl ele geçirilir?

a- Yoz taşı nasıl rakip taşını ele geçirir?

b- Dama taşı nasıl rakip taşını ele geçirir?

Dama tahtasının özellikleri.

10-Yatay yollar.

11- Dikey yollar.

12- Kare adı.

Türk daması kuralları

13- Türk daması kuralları.

14- Centilmenlik kuralları.

Hücum ve savunma.

15- Taş isteme.

16- İstenen taşı koruma.

17- İstenen taşı kaçma.

18- Taş değişimleri.

a- Eşit taş değişimleri.

b- İyi taş değişimleri.

Oyunun sonu ve yazılması.

19- Oyunun sonu.

a- Galibiyet.

b- Beraberlik.

20- Oyunların yazılması.

 

21- Puanlama.

TÜRK DAMASINI TANIYALIM.

1-Türk daması nedir?

Türk daması iki oyuncu arasında oynanan bir oyundur. Bu oyunun dama tahtası (8×8) denilen bir alan üzerinde, dama taşlarıyla oynanır. (Şekil I)

Türk daması oyununda iki renk taş vardır. Bu taşlar siyah ve beyaz renklerdedir.

Oyunculardan biri beyaz, diğeri siyah taşlarla oynar. Oyunun her iki tarafın 16 taşı vardır. Bu taşlar dama tahtası üzerinde belli bir düzeyde yerleştirilir.

Oyuncular sırayla birer hareket ettirirler. Oyun esnasında taşların belli kurallarla hareket ettirilmesine hamle denir. Oyun beyazların hamlesiyle başlar.

Türk daması oyununda amaç rakibin tüm taşlarını ele geçirmektir.

2-Türk damasının yararları.

Türk daması her insanin kolay öğrenebileceği bir oyundur. Aynı zamanda pek çok yararları olan bir spordur:

a- Türk daması hafızayı güçlendirir.

b- Türk daması başkalarına karşı saygılı ve dürüst olmayı öğretir.

c-Türk daması planlı olayı öğretir.

3-Türk daması tahtası.

Türk daması oyunu, (8×8) dama tahtası üzerinde oynanır. Dama tahtası kenarları birbirine eşit dört köşe bir alandır. Bu alanda 64 adet birbirine eşit kutucuklar vardır. Bu kutucukların her birine kare adi verilir. (Şekil I)

Tahta üzerinde bulunan bu karelerin oluşturdukları yollar vardır. Bu yollardan sağa-sola doğru olanlara yatay yol denir. Aşağı- yukarı olan yollara ise dikey yol denir.

Yatay ve dikey yollar dişinde birde çapraz yollar vardır, ama Türk damasında çapraza hamle yapmak yasaktır.

Şekil I

4 -Türk daması taşları ve taşların değerleri.

Türk daması oyununda iki çeşit taş vardır:

Yoz ve Dama taşlarıdır.

Daha öncede belirdiğimiz gibi Türk damasında iki çeşit taş vardır ve bu taşların belirli bir değerleri var. Ustalık dereceleri eşit olan damacı ile oyun oynarken bir dama taşı beş yoz taşına eşittir yani oyunun başında ya da ortasında damaya çıkmak için beş taşı feda etmekten yene karşı tarafın damasını kesmek içinde beş yoz taşı vermekten çekinmemek gerekir.

5- Taşların dizilişi

Dama taşları (Şekil II) 16 beyaz ve 16 siyah taş ikişer sıralı olarak dizilir. Gerilerinde birer ve aralarında 2’şer sütun boş bırakılır.

Şekil II

6-Yoz taşların hareketi.

Yoz taşlar komşu kareler boş bulunduğu hallerde ileriye, sağa ve sola sadece bir kare hareket edebilirler. Sağa ya da sola yapılan hamleye yana kayma ileriye doğru yapılan hamleye ise sürme denir. Yoz taşlar geri, çapraz ya da birden fazla kare boyunca hareket ettirilemez.(Şekil III ve Şekil IV)

Şekil III

Şekil IV

Beyazların yapabileceği olası tüm hamleler.

7- Yoz taşı nasıl rakip taşını ele geçirir?

Eğer bir yoz taş rakibin yoz ya da dama taşının yanında duruyorsa (ileri, sağa ve sola pozisyonda) ve bu taşın yanındaki kare boş ise, oyuncu rakip taşın üstünden atlayarak o taşı ele geçirir ve o taş tahtanın dişine çıkar. (Şekil V )

Şekil V

Rakibin taşının üstünden atladıktan sonra bir başka taşın üstünden de atlanabiliyorsa, oyuncu bu taşı da ele geçirmelidir. (Şekil VI)

Şekil VI

8- Dama taşların hareketi.

Sekizinci sütuna çıkan yoz taşı dama payesine erişir. Ve bu taşa DAMA denir. Damaya çıkan taş yanı dama olan taş, yoz taşlardan farklı olarak sağa, sola, ileriye ve geriye birkaç kare hareket edebildiği gibi (Şekil VII)birkaç kare birden atlamak suretiyle << L >> ler çizerek gezinebilir. Ancak bu hareketlerini yapabilmesi için her << L >> çizişte bir veya birkaç taş alması gereklidir. (Şekil VIII)

Şekil VII

Şekil VIII

9-Oyunun amacı.

Türk damasında amaç, taş alma mecburiyetinden yararlanarak, pozisyon ve hamle avantajı elde etmek, rakibin taşlarını eksilterek rakibi zayıflatmak ve sonuç olarak rakibin tüm taşlarını alarak oyunu kazanmaktır. Yoz taşların amacı sekizinci sıraya erişip her yöne hareket edebilen DAMA taşı niteliği kazanmaktır.

DAMA TAHTASININ ÖZELLİKLERİ.

10-Yatay yollar.

Dama tahtasında enlemesine olarak 8 küçük karelerin oluşturduğu yola yatay yol denir. Dama tahtasında 8 yatay yol vardır. Bu yatay yollar rakamla adlandırılır. Aşağından başlayarak bu yollara 1-2-3-4-5-6-7-8 rakamları verilir. Bu yatay yollar 1-2-3-4…… yatay olarak adlandırılır. (Şekil IX)

Şekil IX

11- Dikey yollar.

Dama tahtasında diklemesine olarak 8 küçük karelerin oluşturduğu yola dikey yol denir. Dama tahtasında 8 yatay yol vardır. Bu dikey yollar harflerle adlandırılır. Sağdan başlayarak bu yollara A-B-C-D-E-F-G-H rakamları verilir. Bu dikey yollar A-B-C……..dikey olarak adlandırılır. (Şekil X)

Şekil X

12- Kare adı.

Dama tahtasındaki her karenin bir adı vardır. Karelerin adları önce harf, daha sonra rakamla söylenir. Örneğin: d5 karesi veya e6 karesi olarak adlandırılır. Oyuncular karelerin adlarını bilmelidirler. Bu karelerin adini öğrenmek kolaydır. Bunun için önce karenin hangi dikeyde olduğu bulunur. Daha sonra o karenin hangi yatayda olduğu bulunur. (Şekil XI

Şekil XI

Bu güzel çalışmayı tek bir sayfaya sığdıramadık. İçindeki resimlerin çokluğu nedeniyle sayfayı kaydedemiyr veya düzenleyemiyoruz. Bu nedenle bu çalışmayı 3 sayfa halinde yayınlamak zorundayız.

http://damaakademisi.com/turk-damasi-kurallari-1

http://damaakademisi.com/turk-damasi-kurallar-2

icindekiler

15.956 Görüntüleme

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>